id Назва Link Мова Дата публікації статті
1 Акафіст до священномученика Василія (Величковського), єпископа Луцького https://kyrios.org.ua/spirituality/akafisti/9889-akafist-do-svjaschennomuchenika-vasilija-velichkovskogo-episkopa-lutskogo.html ukrainian 19.07.2013
2 Акафіст до святого апостола Юди Тадея https://kyrios.org.ua/spirituality/akafisti/8163-akafist-do-svjatogo-apostola-judi-tadeja.html ukrainian 04.02.2013