id Назва Link Мова Дата публікації статті
1 25 січня - ікони Пресвятої Богородиці “Млекоживителька”(“Млекопитательница”) http://dzherelo-triyci.rv.ua/ikony-bozhoi-materi/33-ikona-presviatoi-bohorodytsi-mlekozhyvytelka-mlekopytatelnytsa.html ukrainian 19.12.2014