id Назва Link Мова Дата публікації статті
1 Іверська ікона Божої матері http://blyzhchedoboga.com.ua/iverska-ikona-bozhoyi-materi/ ukrainian 25.02.2017
2 Іверська ікона Божої Матері: значення, історія, молитви http://lady.tochka.net/ua/59527-iverskaya-ikona-bozhiey-materi-prazdnovanie-istoriya-molitvy/ ukrainian 24.02.2017
3 26 жовтня - Іверської ікони Пресвятої Богородиці http://dzherelo-triyci.rv.ua/ikony-bozhoi-materi/46-iverska-ikona-presvyatoji-bogoroditsi.html ukrainian 23.12.2014