id Назва Link Мова Дата публікації статті
1 Ікона Львівської Богородиці – одна з найзагадковіших пам’яток української церковної культури http://velychlviv.com/ikona-lvivskoyi-bogorodytsi-odna-z-najzagadkovishyh-pam-yatok-ukrayinskoyi-tserkovnoyi-kultury/ ukrainian
2 Історія Львівської чудотворної ікони Богородиці http://uspinnia.org.ua/2015/10/istoriya-lvivskoyi-chudotvornoyi-ikony-bogorodytsi/ ukrainian
3 ЛЬВІВСЬКА ІКОНА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ http://pravoslavnews.com.ua/articles/lvivska_bogorodycia/ ukrainian 21.02.2013