id Назва Link Мова Дата публікації статті
1 Смоленська ікона Божої Матері “Одигітрія” http://blyzhchedoboga.com.ua/smolenska-ikona-bozhoyi-materi-odigitriya/ ukrainian 10.08.2016
2 Ікони Божої матері, частина 3 http://blyzhchedoboga.com.ua/ikoni-bozhoyi-materi-chastina-3/ ukrainian 17.08.2016
3 10 серпня - Смоленської ікони Божої Матері "Одигітрія" ("Провідниця") http://dzherelo-triyci.rv.ua/ikony-bozhoi-materi/37-smolenska-ikona-bozhoi-materi-nazvana-odyhitriia.html ukrainian 19.12.2014